عبدالحسین حداد

درباره من

دکتر عبدالحسین حداد
image

استاد گروه آموزشی عمران - خاک @ دانشکده مهندسی عمران

نام و نام خانوادگي  : عبدالحسين حداد       تاريخ و محل تولد :   1345 – تهران 2- سوابق تحصيلي:      درجه سال اخذ محل رشته ليسانس 1368 دانشگاه علم و صنعت ايران عمران -  عمران فوق ليسانس 1371 دانشگاه علم و صنعت ايران عمران -  خاك و پي دكترا 1376 دانشگاه شيراز عمران - ژئوتكنيك     3 . زمينه هاي تخصصي مورد علاقه: ژئوتكنيك و پي سازي کاوشهاي صحرايي ژئوتكينك لرزه - تحليل خطر زلزله کاربرد روشهاي عددي درژئوتکنيک  مصالح نوين در مهندسي ژئوتکنيک بهسازي خاکها 4 . عضويت در:       انجمن ژئوتكنيك ايران        سازمان نظام مهندس...

محقق گوگل

(1403/1/29)

استنادات

1594

h-index

22

i10-index

40

مؤلفین همکار

15

اسکوپوس

(1403/1/28)

استنادات

1012

مقالات

49

h-index

20

مؤلفین همکار

37

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1363

ديپلم رياضي- فيزيك

تهران

1368

کارشناسی عمران - عمران

دانشگاه علم و صنعت ايران

1371

کارشناسی ارشد عمران - خاك و پي

دانشگاه علم و صنعت ايران

1376

دكترا عمران - ژئوتكنيك

دانشگاه شيراز

تجارب

1387 تا 1396

رييس دانشكده مهندسي عمران

دانشگاه سمنان

از سال 1377 تا كنون

• عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي عمران

دانشگاه سمنان

1368-1377

• همكاري با آزمايشگاه مرکزي فني و مكانيك خاك وزارت راه و ترابري

تهران

1370 تا كنون

• همكاري با مهندسين مشاور ژئوتكنيك

مهندسيمن مشاور

مهارت ها

كاربرد روشهاي عددي در ژئوتكنيك

مسئول آزمايشگاه مكانيك خاك

اولویت های پژوهشی

ژئوتكينك لرزه - تحليل خطر زلزله

کاربرد روشهای عددی درژئوتکنيک

ژئوتكنيك و پي سازي

مصالح نوين در مهندسی ژئوتکنيک

کاوشها و تحقیقات صحرايي

بهسازی خاکها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Effect of Nanocomposite on the Strength Parameters of Soil
KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
9111146002*, ^عبدالحسین حداد
The influence of nanomaterials on collapsible soil treatment
ENGINEERING GEOLOGY(2016)
9111146001*, ^عبدالحسین حداد
REINFORCEMENT OPTIMIZATION IN UNSTABLE ROCK SLOPES USING GEOMECHANICAL RATING OF REINFORCEMENT
PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICAL SCIENCES INFORMATION SCIE(2016)
حجت دهستانی*, ^عبدالحسین حداد, منصوره کدخدایی
Centrifuge and Numerical Models to Investigate Liquefaction-Induced Response of Shallow Foundations with Different Contact Pressures
INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING(2016)
9011047002, ^عبدالحسین حداد*, یاسر جعفریان
Operation Planning of Concrete Box Girder Bridge by 4D CAD Visualization Techniques
International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering(2016)
9112051001, ^غلامعلی شفابخش*, ^عبدالحسین حداد, احسان اثنی عشری
A Probabilistic Study on the geometrical design of gravity retaining walls
World Journal of Engineering(2017)
^عبدالحسین حداد, 9211047002, ^حسین نادرپور*
Sensitivity Analysis of Workspace Conflicts According to Changing Geometric Conditions
Engineering, Technology & Applied Science Research(2017)
9112051001, ^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد, اثنی عشری
مطالعه ی آزمایشگاهی بر مدول برشی دینامیکی بیشینه ماسه ی کربناتی بوشهر
مهندسی عمران شریف(2017)
یاسر جعفریان*, حامد جاودانیان, ^عبدالحسین حداد
مقایسه رفتار دینامیکی ماسه های کربناتی هرمز و سیلیکاتی بابلسر درشرایط یکسان
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2016)
یاسر جعفریان*, حامد جاودانیان, ^عبدالحسین حداد
ارزیابی خرابیهای پیشرونده پی های سطحی در شرایط روانگرایی با استفاده از مطالعات سانتریفیوژ
فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله(2016)
بهروز مهرزاد, یاسر جعفریان*, ^عبدالحسین حداد
ارزیابی اثر پیش‌تنیدگی مهارهای فولادی بر جابه‌جایی دیوار دیافراگمی و خاک
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2018)
9312146002, ^محمد ایمان خداکرمی*, ^عبدالحسین حداد
شبیه سازی عددی اثر مسلح سازی بستر راه با ژئوگرید در آزمایش میدانی
عمران مدرس(2018)
^عبدالحسین حداد*, 9211146002, ^محمد ایمان خداکرمی
Improving the geotechnical properties of soft clay with nano-silica particles
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING(2017)
9111146002*, ^عبدالحسین حداد
آنالیز حساسیت بر روی عوامل تاثیرگذار در میزان نشست زمین حین عملیات لوله رانی به روش میکروتونلینگ
مهندسی عمران شریف(2018)
منصوره کدخدای بلغور, ^عبدالحسین حداد, حجت دهستانی*
ارزیابی خصوصیات بسترهای خاکی برای زیرساخت های حمل و نقل بر اساس نتایج گمانه های ژئوتکنیک (مطالعه موردی: شهر سمنان)
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
حامد جاودانیان*, ^عبدالحسین حداد, 9012146007
بررسی قابلیت عملکرد تراوایی در سیستم های زهکش متشکل از ژئوتکستایل و خاک تحت اثر فشار
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2018)
9012146008, ^عبدالحسین حداد*
بررسی رفتار واحد مسلح کننده سلولی (ژئوسل) تحت بار استاتیکی
عمران مدرس(2018)
9211146001, ^عبدالحسین حداد*, مهدی نصرالهی
بررسی عملکرد سیستم های رادیه شمع منفصل در دو حالت هندسی بزرگ و کوچک
مهندسی عمران شریف(2018)
^عبدالحسین حداد*, 9112146003, 9412047001
پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای گسترۀ شهر سمنان براساس نتایج آزمایش‌های ژئوفیزیکی
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای(2018)
حامد جاودانیان - همکار*, ^عبدالحسین حداد, علیرضا میرنژاد- دانشجو
Centrifuge modeling of seismic foundation-soil-foundation interaction on liquefiable sand
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2017)
یاسر جعفریان*, بهروز مهرزاد - دانشجو, C. J. Lee, ^عبدالحسین حداد
Load-Settlement Mechanism of Shallow Foundations Rested on Saturated Sand with Upward Seepage
International Journal of Geomechanics(2017)
یاسر جعفریان - استاد*, ^عبدالحسین حداد, بهروز مهرزاد- دانش آموخته
Strategy management of construction workspaces by conflict resolution algorithm and visualization model
ENGINEERING CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL MANAGEMENT(2018)
*, ^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد, احسان اثنی اشعری
Strain-dependent dynamic properties of Bushehr siliceous-carbonate sand: Experimental and comparative study
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2018)
یاسر جعفریان*, حامد جاودانیان, ^عبدالحسین حداد
3D numerical investigation of the effect of wall penetration depth on excavations behavior in sand
COMPUTERS AND GEOTECHNICS(2018)
9312146002, ^محمد ایمان خداکرمی*, ^عبدالحسین حداد
ارائه مدل پیش‏‏ بینی مقاومت فشاری ستون ‏‏های با مقاطع مستطیل محصور شده با الیاف پلیمری (FRP) به وسیله ‏ی روش برنامه ‏نویسی عبارتی ژنتیک (GEP)
تحقیقات بتن(2018)
9418121001, ^حسین نادرپور*, ^عبدالحسین حداد, 9511146004, 9211047002
Evaluation of shear strength parameters of granulated waste rubber using artificial neural networks and group method of data handling
Scientia Iranica(2018)
9211047002, ^عبدالحسین حداد*, ^حسین نادرپور
Seismic behavior and design of strutted diaphragm walls in sand
COMPUTERS AND GEOTECHNICS(2019)
9312146002, ^محمد ایمان خداکرمی*, ^عبدالحسین حداد
ظرفیت باربری پی¬های واقع بر خاک دو لایه رسی با لحاظ اثر نامعینی در مرز لایه¬ها توسط منطق فازی
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2019)
^عبدالحسین حداد*, 9211047001
Dynamic properties of calcareous and siliceous sands under isotropic and anisotropic stress conditions
SOILS AND FOUNDATIONS(2018)
یاسر جعفریان*, حامد جاودانیان, ^عبدالحسین حداد
Centrifuge study into the effect of liquefaction extent on permanent settlement and seismic response of shallow foundations
SOILS AND FOUNDATIONS(2018)
9011047002, یاسر جعفریان*, C.J.Lee, ^عبدالحسین حداد
مطالعه عددی اثر مسلح‌سازی بستر بر رفتار مقاطع تسلیح شده آزمایشی به روش اجزای محدود
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2017)
^عبدالحسین حداد*, 9211146002
بهینه سازی تسلیح در شیبهای سنگی ناپایدار با استفاده از روش سطح تسلیح مورد نیاز
مدل سازی در مهندسی(2010)
^عبدالحسین حداد
امکان سنجی اجرای دیوار خاک مسلح با ژئوسنتتیک و بررسی موردی آن در جاده ویژه گلستان
(2008)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد, 8621144001, زهرا گواشیری
تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی بر ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک
پژوهشهاي محيط زيست(2019)
مریم نعیمی*, 9412047001, ^عبدالحسین حداد
Predictive model for seismic sliding displacement of slopes based on a coupled stick-slip-rotation approach
ENGINEERING GEOLOGY(2018)
9412047001, یاسر جعفریان*, ^عبدالحسین حداد
Effect of Fuzzy Boundaries on the Bearing Capacity of Footings on Two-Layered Clay
IJE International Journal of Engineering(2019)
9211047001*, ^عبدالحسین حداد
کاهش فشار تورمی وارد بر لوله های انعطاف پذیر مدفون در خاک منبسط شونده با استفاده از ژئوفوم
عمران مدرس(2019)
9212146001, ^عبدالحسین حداد*
Mechanical and Durability Properties of Poorly Graded Sandy Soil Stabilized with Activated Slag
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING(2020)
9511146004, ^ابراهیم نجفی کانی*, ^عبدالحسین حداد
Experimental and Numerical Investigation of the bearing capacity of adjacent footing on reinforced soil
(2012)
^عبدالحسین حداد
اثر تغییرات سطح آب زیرزمینی بر فرونشست دشت سمنان
علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور(2019)
^عبدالحسین حداد*, الهام خراسانی
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر بسترهای چند لایه چسبنده
مدل سازی در مهندسی(2011)
^عبدالحسین حداد, ^حسین نادرپور
Non-Invasive Continuous Surface Wave Measurements for in Situ Damping Ratio Profiling of Soils
(2007)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
بررسی و تحلیل سختی بستر ماسه ای زیر بناهای حمل و نقل با استفاده از آزمایش های امواج سطحی پیوسته و بارگذاری صفحه
(2006)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
رفتار مصالح دانه ای در هنگام بارگذاری و مقایسه نتایج شبیه سازی عددی و تجربی آنها
(2005)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
بررسی و مقایسه ی رفتار خزشی خاک های ریزدانه ی گروه‌های رس و لای در شهر مشهد
مهندسی عمران شریف(2020)
^عبدالحسین حداد*, 9111047001
برنامه ریزی فضاهای اجرای منابع ساخت در سطح خرد با استفاده از فن اوری مدل سازی اطلاعات ساخت بیم
مهندسی عمران شریف(2020)
9112051001, ^عبدالحسین حداد*, ^غلامعلی شفابخش
بررسی عملکرد فعال‏کننده‏های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال‏شده با قلیا
عمران مدرس(2020)
9511146004, ^عبدالحسین حداد*, ^ابراهیم نجفی کانی
مدل نیمه تحلیلی برای پیش بینی تغییرمکان لرزه یی شیب ها بر مبنای زلزله های ایران
مهندسی عمران شریف(2020)
9412047001, یاسر جعفریان*, ^عبدالحسین حداد
Environmental impacts of chemical and microbial grouting
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH(2019)
مریم نعیمی*, ^عبدالحسین حداد
ارزیابی تأثیر خط لولۀ نفت ری‌ـ ساری بر محیط زیست با به‌کارگیری پارامترهای ژئوتکنیک زیست‌محیطی
آمایش سرزمین(2021)
مریم نعیمی*, ^عبدالحسین حداد, 9511047001, سمیرا زندی فر, علی لشکری
Use of recycled materials in floating stone columns
Proceedings of Institution of Civil Engineers: Construction Materials(2020)
9511146002, ^عبدالحسین حداد*
تسلیح خاک با استفاده از ژئوگرید
(2005)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
اندازه گیری سختی زمین با استفاده از روش امواج سطحی پیوسته
(2005)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
Effect of embedment on the vertical capacity of bucket foundation in loose saturated sand: Physical modeling
MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY(2019)
^عبدالحسین حداد, 9211047004*, امین براری
Performance of Bucket Foundation Resting on Sand Subjected To Vertical Load
AUT joural of civil engineering(2019)
^عبدالحسین حداد*, 9211047004
ارزیابی آزمایشگاهی ظرفیت باربری و نشست پی‌های باکت در خاک‌های روانگرا
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2021)
^عبدالحسین حداد*, 9211047004
A coupled stick-slip-rotation model for earthquake-induced sliding displacement of slopes in Iran
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING(2020)
9412047001, یاسر جعفریان*, ^عبدالحسین حداد
Predictive Model and Probabilistic Assessment of Sliding Displacement for Regional Scale Seismic Landslide Hazard Estimation in Iran
BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA(2019)
یاسر جعفریان, 9412047001, ^عبدالحسین حداد
بررسی توقفگاه حاشیه ای موجود در مرکز شهرستان سمنان
(2005)
^غلامعلی شفابخش, سید فرهاد افتخارزاده, ^عبدالحسین حداد, سیدحسین خاتمی
Seismic performance of end-bearing piled raft with countermeasure strategy against liquefaction using centrifuge model tests
BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING(2019)
9211047003, ^عبدالحسین حداد*, یاسر جعفریان, C-J-Lee
A Novel Formulation for the Compressive Strength of IBP-Based Geopolymer Stabilized Clayey Soils Using ANN and GMDH-NN Approaches
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING(2020)
دانیال رضازاده عیدگاهی, 9511146004, ^عبدالحسین حداد*
ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد ستون سنگی شناور ساخته شده با مصالح بازیافتی
مهندسی عمران شریف(2020)
^عبدالحسین حداد*, 9511146002
بررسی خواص مکانیکی ماسه تثبیت شده با سیمان و زئولیت با استفاده از آزمایش برش ساده مونوتونیک
مجله مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز(2022)
9312047001, ^عبدالحسین حداد*, یاسر جعفریان
ارزیابی اثرات خاکچال بر محیط زیست با بکارگیری فاکتورهای ژئوتکنیکی، مطالعه موردی: خاکچال ‏قوچان
مخاطرات محیط طبیعی(2022)
مریم نعیمی*, ^عبدالحسین حداد, 9611047001, سمیرا زندی فر
The remedial performance of suction caisson foundations for offshore wind turbines under seismically induced liquefaction in the seabed: Shake table testing
MARINE STRUCTURES(2022)
^عبدالحسین حداد, امین براری*, 9211047004
Effects of variations of voltage and pH value on the shear strength of soil and durability of different electrodes and piles during electrokinetic phenomenon
journal of rock mechanics and geotechnical engineering(2022)
9512146001, سهیل جهانداری, ^عبدالحسین حداد*, هاله راسخ, Jie Li
Predictive model for seismic sliding displacement of slopes subjected to pulse-like motions
BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT(2021)
9412047001, یاسر جعفریان, ^عبدالحسین حداد*
روش جدید پیش بینی نشست آنی شالوده های سطحی با استفاده از سختی حداکثر خاکها
(2014)
^عبدالحسین حداد
Introducing Nanoclay and Silica-based Composites as a New Approach for Improving Chemical and Mechanical Properties of Soil: A Review
Nanoscience & Nanotechnology-Asia(2022)
9611047001, ^عبدالحسین حداد*, حسن کریمی
ارزیابی ظرفیت باربری قائم و نشست پی‌های باکت مستقر بر ماسه اشباع.
مهندسی عمران شریف(2023)
9318220002, ^عبدالحسین حداد*, محمد حسین خاتمی
Shaking Table Test on Mitigation of Liquefaction-Induced Tunnel Uplift by Helical Pile
International Journal of Geomechanics(2023)
9511047001, ^عبدالحسین حداد*, یاسر جعفریان
Improvement of engineering properties of soil using waste polyamide chips
Arabian Journal of Geosciences(2021)
^عبدالحسین حداد, 9411146004, مریم نعیمی*
Centrifuge Modeling for Seismic Performance of Floating Piled Raft with and without Drainage Wells in Liquefiable Site
International Journal of Geomechanics(2021)
یاسر جعفریان*, 9211047003, Chung -Jung Lee, ^عبدالحسین حداد, جواد هدایتی
Shaking table tests on the liquefaction-induced uplift displacement of circular tunnel structure
Underground Space(2023)
9511047001, یاسر جعفریان*, ^عبدالحسین حداد
ارزیابی عددی و تحلیلی ظرفیت باربری سیستم کیسه خاک با مقطع نیم بیضی تحت بارگذاری قائم
(2015)
^عبدالحسین حداد
Predictive model for normallized shear modulus of cohesive soils
ACTA GEODYNAMICA ET GEOMATERIALIA(2013)
یاسر جعفریان, ^عبدالحسین حداد
پیش بینی ضریب عکس العمل بستر با استفاده از سختی برشی در کرنش های کوچک
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر(2015)
9211047004*, ^عبدالحسین حداد
Predicting damping ratio of fine grained soils using soft computing methodology
Arabian Journal of Geosciences(2014)
یاسر جعفریان, ^عبدالحسین حداد
ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاک ماسه ای لای دار تثبیت شده با میکروسیلس بنتونیت و خاکستر پوسته برنج
مدل سازی در مهندسی(2015)
^عبدالحسین حداد
تحلیل عددی رفتار دینامیکی دیوارهای تثبیت شده مکانیکی با ژئوسنتتیک
(2007)
^عبدالحسین حداد
تعمیم تئوری تحکیم یک بعدی ترزاقی برای محدوده کرنشهای بزرگ
(2005)
^عبدالحسین حداد
بررسی کاهش ظرفیت باربری شالوده های سطحی در اثر زلزله
(2002)
^عبدالحسین حداد
Stabilization of Subgrade Soil for Highway by recycled polester fibr
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2013)
^عبدالحسین حداد
ارزیابی مدول برشی ماسه کربناتی بوشهر با استفاده از آزمایشهای ستون تشدید و سه محوری سیکلی
عمران مدرس(2015)
یاسر جعفریان, یاسر جعفریان*, ^عبدالحسین حداد, حامد جاودانیان
Strength properties of soft clay treated with mixture of nano-Sio2 and recycled polyester fiber
journal of rock mechanics and geotechnical engineering(2015)
^عبدالحسین حداد
ارزیابی رفتار دینامیکی خاک های ریزدانه با استفاده از الگوریتم دسته بندی گروهی داده ها
مهندسی زیرساخت های حمل و نقل(2015)
حامد جاودانیان, ^عبدالحسین حداد, یاسر جعفریان
ارزیابی ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی واقع بر ماسه با قابلیت روانگرایی با استفاده از مدل سازی فیزیکی
عمران مدرس(2016)
یاسر جعفریان*, ^عبدالحسین حداد, 9011047002, 9012146009
Effects of Nano-Sio2 on the geotechnical Properties of Cohesive Soil
GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING(2015)
^عبدالحسین حداد
شناسایی و تثبیت خاکهای واگرا: مطالعه موردی کانال انتقال آب سیمین دشت - گرمسار
نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی(2016)
^عبدالحسین حداد, حامد جاودانیان*, 9011149026
رعایت نکات ایمنی در محافظت از ژئوفوم در مقابل آتش سوزی
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE(2014-12-30)
^عبدالحسین حداد
بررسی تاثیر پارامترهای مقاومتی وهندسی میان لایه شنی بر عملکرد سیستم پی رادیه شمع منفصل در خاک ماسه ای
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
^عبدالحسین حداد
بررسی شرایط گسترش پدیده اصطکاک جداری منفی در رادیه شمع های منفصل
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
^عبدالحسین حداد
Numerical Evaluation of Wall Rigidity Effects on the Applied Dynamic Earth Pressure
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2015-05-05)
^عبدالحسین حداد, ^محمد ایمان خداکرمی
بررسی عملکرد پی های سطحی واقع بر ماسه روانگرا با استفاده از مدلسازی فیزیکی
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^یاسر جعفریان, ^عبدالحسین حداد
مقایسه سختی برشی ماسه های کربناتی و سیلیکا ته با استفاده از آزمایش های د ینامیکی و سیکلی
هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2015-05-18)
^یاسر جعفریان, ^عبدالحسین حداد
پایش کیفی منابع آب زیرزمینی دشت سمنان با استفاده از ضریب هدایت الکتریکی آب
نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی(2015-05-21)
^عبدالحسین حداد, علی اصغر هاشمی
ارزیابی اثرات زیست محیطی معادن وکارخانجات فراوری گچ مومن آباد سمنان بااستفاده از روش ماتریس ICOLD
کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست(2015-05-05)
^عبدالحسین حداد, مریم نعیمی
تاثیر تقویت بستر در کاهش نشست سطح راه با استفاده از ژئوگرید
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی(2015-10-14)
^عبدالحسین حداد
بررسی لرزه ای پی های دارای جداساز برون سازه ای با استفاده از روش اجزای محدود
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی(2015-10-14)
^عبدالحسین حداد
تاثیر مجاورت شیروانی های تحت اثر جریان آب های زیرزمینی بر ظرفیت باربری شالوده های عمیق با روش اجزا ء محدود
دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی(2015-10-14)
^عبدالحسین حداد
بررسی اثر تک سلول سه بعدی محصورکننده در تسلیح خاکهای دانهای، مطالعه مروری
پنجمین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک(2016-11-15)
^عبدالحسین حداد*, 9318220003, 9211146001
مقایسه عملکرد مسلح کنندههای ژئوسل و ژئوگرید در بهبود ظرفیت خاک به روش اجزای محدود
پنجمین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک(2016-11-15)
^عبدالحسین حداد, 9211146002*
مطالعه تاثیر سختی ماده تشکیل دهنده ژئوسل بر مکانیزم حمل بار پی مسلح شده با ژئوسل
اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران(2016-10-26)
9318220003*, ^عبدالحسین حداد, 9211146001
بررسی مقاومت برضی و زاویه اصطکاک داخلی مخلوط خاک ماسهای خرده لاستیک- چیپس لاستیکی با استفاده از آزمایش برش مستقیم
دومین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست(2016-11-10)
9311148001*, ^محمد ایمان خداکرمی, ^عبدالحسین حداد, 9211047002
بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژیوفیزیکی برای مطالعات ژیو زیست محیطی لندفیل های زباله جامد
چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست(2017-05-23)
^عبدالحسین حداد, 9511146004, 9222141014, 9211047002
Enviromnental impact assessment of dams at construction and operation phases
چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار بلندمدت و فن آوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها(2017-10-17)
^عبدالحسین حداد, مریم نعیمی, 9411047001
An Investigation on the Shear Strength Parameters of Sand-Rubber Mixtures Underthe Applied Stress Paths
GeoShanghai 2018 International Conference(2018-05-27)
^عبدالحسین حداد, 9211047002
Investigation on the Environmental Impacof of Soil Improvement Techniques: Comparison of Cement Grouting and Biocementt
GeoShanghai 2018 International Conference(2018-05-27)
مریم نعیمی, ^عبدالحسین حداد*
An Experimental Investigation on the Shear Modulus of Sand-Rubber Chips Mixtures
11th International Congress on Civil Engineering(2018-05-08)
دانیال رضازاده عیدگاهی*, ^عبدالحسین حداد
پیش بینی تغییر مکان ماندگار لرزه ای شیب های خاکی با نگرش ویژه به شتاب تسلیم متغیر
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2018-05-08)
9412047001*, یاسر جعفریان, ^عبدالحسین حداد
بررسی آزمایشگاهی اثر ضخامت لایه روانگرا و بعد پی بر نشست پی های سطحی
یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2018-05-08)
9511146001*, ^عبدالحسین حداد, 9511047001, 9211047004
Comparative Experimental Study for Soil Stabilization by Alkali-Activated Slag and Ordinary Portland Cement
یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2019-05-01)
9022141016, ^عبدالحسین حداد, ^ابراهیم نجفی کانی
بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر مقطع در ظرفیت باربری نهایی شمع های مخروطی و استوانه ای در ماسه ی کربناته ی بوشهر
چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران(2019-11-19)
9611146001*, ^عبدالحسین حداد
مدلسازی فیزیکی گروه شمع با قابلیت زهکشی در خاک روانگرا توسط میز لرزه
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2020-05-27)
امیر عباس ریاحی خو*, ^عبدالحسین حداد, 9511047001
بهسازی خاک رس در پوشش کف خاکچال جهت کاهش عرض ترک با استفاده از مواد کامپوزیت ونانو
سیزدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران(2022-05-10)
9611047001*, ^عبدالحسین حداد, حسن کریمی مله
بهینه سازی آرایش هندسی عناصر مسلح کننده خاک در زیر شالوده مربعی با استفاده از الگوریتم NSGA-II
سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2022-05-10)
9912047002*, ^عبدالحسین حداد
مطالعه تاثیرگسترش روانگرایی بر بالازدگی فضاهای زیرزمینی کم عمق با استفاده از میز لرزه
سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2022-05-10)
9511047001*, ^عبدالحسین حداد, یاسر جعفریان
مطالعه‌ عددی ظرفیت باربری پی مجاور شیب رسی مسلح‌شده با ستون سنگی
سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2022-05-10)
9911047003, ^عادل عساکره*, ^عبدالحسین حداد
بررسی عددی رفتار فونداسیون باکت در ماسه اشباع روانگرا
سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2023-05-09)
9711146006, ^عادل عساکره*, ^عبدالحسین حداد
بررسی خواص مکانیکی و دوام خاک رس پس از بهسازی با ضایعات صنعتی و الیاف تحت اثر سیکل¬های تر و خشک (مطالعه مروری)
سیزدهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران(2023-05-09)
9912047001, ^عادل عساکره*, ^عبدالحسین حداد
Dynamic measurements of Precast concrete jointed piles in a layered soil
8th Int. Conf. on the application of Stress wave theory to piles(2008-09-08)
^عبدالحسین حداد, ^علی خیرالدین
بررسی مشخصات انواع ژئوسنتتیک ها با کارکرد زهکش در طرح های عمرانی
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
کاربرد پلیمر در اصلاح خواص قیر و تهیه آسفالت پلیمری
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
Failure of Segmental Retaining Walls Due to the Insufficiency of Backfill Permeability
4th Asian Regional Conference on Geosynthetics(2008-06-17)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
بررسی نحوه عملکرد سیستم اطلاعات برای محاسبه ضرایب کاهش تصادفات
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
Case-Base Reasoning Approach for Approach for Applications of ISECR
شانزدهمین کنفرانس بین المللی جوامع ایمن(2007-06-11)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
Reliability Analysis of Internal Stability of Geosynthetic Reinforced Soil Walls
8th International Conference on Geosynthetics(2006-09-18)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
مطالعه اثر متغیرهای میکرومکانیک در زمان جریان مصالح راهسازی
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
مطالعه تأثیر فاصله گذاری قائم لایه های ژئوسینتتیک بر پایداری داخلی دیوار خاک مسلح
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش, دامون کاسمی
The Effects of Soil Set-up on the Static and Dynamic Testing for Pile Bearing
هفتمین کنفرانس بین المللی کاربرد امواج تنشی در شمع ها(2004-08-09)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
مکانیک محیط های دانه ای " روش میکروسازه ای
نخستین کنفرانس بهسازی زمین(2002-03-05)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
بررسی و طبقه بندی روشهای مختلف آزمونهای دینامیکی شمع
نخستین کنفرانس بهسازی زمین(2002-03-05)
^عبدالحسین حداد, ^غلامعلی شفابخش
تحلیل مکانیکی خاک مسلح با استفاده از روش گالرکین بدون شبکه
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^عبدالحسین حداد, ^رضا وهدانی
بررسی و تحلیل عددی اثر اشباع شدن خاکریز در ناژایداری دیوار مسلح با }ئوسنتیک
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^عبدالحسین حداد
احداث جزائر مصنوعی و حفاظت از مناطق ساحلیبا استفاده از }ئوتیوب
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^عبدالحسین حداد
بررسی و حل معادله حاکم بر جریان گذرای آب در خاکهای غیر اشباع
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2009-05-11)
^عبدالحسین حداد
Improvement of Subgrades by geogrid reinforcement
Eurogeo 4(2008-09-01)
^عبدالحسین حداد
Seismic stability of geosynthetics rainforced landfills
Eurogeo 4(2008-09-01)
^عبدالحسین حداد, دامون کاسمی
امکان سنجی نوان های محیطی بخش مهدی شهر به منظور برنامه ریزی توسعه توریسم
همایش ملی توانمندیها ، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری استان سمنان(2008-02-18)
سعید خدائیان, ^عبدالحسین حداد
Numerical Modeling of Uplift Resistance of Buried Concrete Ducts & Pipes
سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه(2009-04-27)
^محمد سعید کریمی, ^عبدالحسین حداد
مطالعه عددی رفتار کوتاه مدت و دراز مدت خاکریزهای تسلیح شده بر روی بسترهای چسبنده نرم
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^عبدالحسین حداد, ^محمد سعید کریمی
بررسی ضرایب عکس العمل بستر حاصل از آزمایشهای بارگذاری صفحه در خاکهای دانه ای سیمانته شده
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^عبدالحسین حداد
Numerical modeling of dynamic pile testing
8th Int. Conf. on the application of Stress wave theory to piles(2008-09-08)
^عبدالحسین حداد
بررسی رفتار لرزه ای خاک ها در زلزله های بزرگ
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^عبدالحسین حداد
بررسی ضرایب اصلاح در روابط روانگرایی خاک های چسبنده
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^عبدالحسین حداد
تعیین نسبت میرایی مواد و سرعت موج برشی با استفاده از آزمایش
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^عبدالحسین حداد
اثر فشار محصور کنندگی مؤثر بر تغییر مکانهای خاک زیر پی ناشی از ضربات فونداسیون در هنگام زلزله
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^عبدالحسین حداد
بررسی ظرفیت غیر الاستیک خاک بر ظرفیت باربری دینامیکی فونداسیون های متکی بر شمع در هنگام وقوع زلزله
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^عبدالحسین حداد
ارزیابی تابع امپدانس دینامیکی خاک و روشی برای تبدیل این تابع از حوزه ی فرکانس به حوزه زمان
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^عبدالحسین حداد
تکیه گاه تونل در سنگ ضعیف
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^عبدالحسین حداد
Pile Driving Analysis Using the Stress Wave Theory and A New Soil Modeling Based on the Elasto-Dynamic Theory
پنجمین کنفرانس بین المللی عمران(2000-05-08)
^عبدالحسین حداد
Stability and Placing Accuracy of Sand Filled Containers
4th Asian Regional Conference on Geosynthetics(2008-06-17)
^عبدالحسین حداد, جلیل جلالی
Numerical Analysis of Geotextile Sand Filled Containers Homogeneous Foundations
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران(2008-05-06)
^عبدالحسین حداد, جلیل جلالی
Stress wave Phenomena caused by soil pile interaction
8th Int. Conf. on the application of Stress wave theory to piles(2008-09-08)
^عبدالحسین حداد, جلیل جلالی
ارائه برنامه کامپیوتری جهت تحلیل و طراحی دیوار حائل
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^عبدالحسین حداد
توزیع فشار محرک در هنگام زلزله در پشت دیوارهای حائل
چهاردهمین کنفرانس سراسری دانشجویان عمران(2008-08-26)
^عبدالحسین حداد
Application of Geosyntetics Sand Filled Containers for Coastal Protection
هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل ، بنادر و سازه های دریایی(2006-11-27)
^عبدالحسین حداد, جلیل جلالی
بررسی عددی نشست مخازن ذخیره نفت مارون ناشی از آزمایش هیدرواستاتیک و خاکریزی اطراف آن
هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2006-05-08)
^عبدالحسین حداد, ارسلان قهرمانی, محسن کرباسچی
Collapse Potential of Semnan soils
سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک(2002-12-09)
^عبدالحسین حداد, سعید خدائیان
تحلیل پایداری تونلهای تحت فشار
اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران(2002-01-29)
^عبدالحسین حداد, مهدی سیاری
بررسی پایداری لرزه ای سازه های زیر زمینی حفر شده در خاک با در نظر گرفتن اندرکنش کینماتیکی خاک و پوشش داخلی سازه
اولین کنفرانس علمی تخصصی انجمن مهندسی راه و ساختمان(1999-10-20)
^عبدالحسین حداد
کاربرد روش DRD در پایدارسازی شیبهای سنگی ناپایدار
چهارمین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران(2010-11-02)
^عبدالحسین حداد
بهینه سازی جدارهای خاکبرداری شده با استفاده از سیستم ترکیبی میخ و آنکور
چهارمین همایش بین المللی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران(2010-11-02)
^عبدالحسین حداد
Numerical Simulation for Wave Propagation in Pile Integrity Tests
Geoshanghai International Conference(2010-06-03)
^عبدالحسین حداد
تحلیل عددی عملیات لوله رانی به روش میکروتونلینگ در خاکهای ناهمگن
نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل -فضاهای زیر زمینی برای توسعه پایدار-(2011-11-01)
^عبدالحسین حداد
مقایسه و بررسی حاشیه ایمنی ظرفیت باربری لرزه ای و استاتیکی شالوده های سطحی
ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله(2011-05-16)
^عبدالحسین حداد
تخمین ظرفیت باربری شالوده های سطحی نواری متکی بر بسترهای خاکی چند لایه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^عبدالحسین حداد, ^حسین نادرپور
بهینه سازی جدارهای خاکبرداری شده با استفاده از سیستم آنکور
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^عبدالحسین حداد
توزیع عناصر تسلیح کننده در شیبهای سنگی ناپایدار با استفاده از روش DRD(با مطالعه موردی این روش بر روی شیب های سنگی سد سیاه بیشه)
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^عبدالحسین حداد
بررسی پاسخ لرزه ای سدهای خاکی دارای فونداسیون با عمق های مختلف از لایه روانگرا
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^عبدالحسین حداد
آزمایش امواج سطحی پیوسته برای ارزیابی سریع ظرفیت باربری شالوده های سطحی
ششمین کنگره ملی مهندسی عمران(2011-04-26)
^عبدالحسین حداد
مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روشهای مقاومت نفوذ استاندارد(SPT )و اندازه گیری سرعت موج برشی (VS)در شهرستان بابلسر
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^عبدالحسین حداد
پیش بینی نشست شالوده سطحی بر روی خاک های غیر چسبنده با استفاده از سرعت موج برشی
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^عبدالحسین حداد
Using MLP models to predict bearing capacity of shallow foundation based on multi layer subsoil
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^عبدالحسین حداد
Evaluation of bearing capacity of shallow foundations by using dynamic soil property
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^عبدالحسین حداد
Evaluation numerical modeling of soilbags in earth structures
نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2012-05-08)
^عبدالحسین حداد
توزیع بهینه عناصر تسلیح کننده روی شیبهای سنگی نیروگاه سیاه بیشه
اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی(2012-01-28)
^عبدالحسین حداد, مهدی ملکی
احداث سازه های اضطراری با استفاده از کیسه های پلیمری ماسه ای به منظور جلوگیری از گسترش خطر سیلاب درون شهری
دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران(2012-06-19)
^عبدالحسین حداد
Numerical and Experimental evaluation of soilbags deformation under vertical loading
5th European Geosynthetics Congress(2012-09-16)
^عبدالحسین حداد
تاثیر افزودن مواد تثبیت کننده بر میزان تغییر شکل پذیری خاکهای رمبنده سمنان
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2013-05-07)
^عبدالحسین حداد
روش تحلیل تقریبی سیستم رادیه- شمع برای فونداسیونهای سازه های بلند
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران(2013-10-22)
^عبدالحسین حداد
بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن سیمان و آهک بر میزان واگرایی خاک منطقه سیمین دشت گرمسار
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران(2013-10-22)
^عبدالحسین حداد
زاویه بهینه نیل در شیروانی های میخکوبی شده
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران(2013-10-22)
^عبدالحسین حداد
معرفی انواع مکانیزم های گسیختگی شمع در خاکهای روانگرا
اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران(2013-10-22)
^یاسر جعفریان, ^عبدالحسین حداد
A new technique to predict the allowable bearing capacity for shallow foundations based on small strain stiffness
3rd international conference on new developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Near East University, North Cyprus(2013-06-28)
^عبدالحسین حداد
بررسی همبستگی میان پاسخ های لرزه ای دیوار خاک مسلح با پارامترهای اندازه گیری زلزله به منظور پیاده سازی اصول طراحی بر اساس سطح عملکرد
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^عبدالحسین حداد
مطالعه عددی اندرکنش خاک- شمع و ژئوسینتتیک در خاکریزهای مستقر بر گروه شمع
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^عبدالحسین حداد
تاثیر تسلیح همزمان الیاف شیشه و نانو رس بر مقاومت فشاری در خاک های رس
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران(2014-05-07)
^عبدالحسین حداد
Real-time Planning and Controlling Management of Infrastructure Construction by Visualization and Simulation techniques
هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات(2014-05-14)
^غلامعلی شفابخش, ^عبدالحسین حداد
بررسی عملکرد شمع های تبادل انرژی به عنوان سیستمی نوین در کاهش به سزای مصرف انرژی
سومین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان(2014-09-11)
^عبدالحسین حداد
اولویت سنجی همبستگی ما بین پارامترهای شاخص زلزله با پاسخ خای لرزه ای دیوارهای مسلح شده با الیاف پلیمری با رویکر طراحی بر مبنای عملکرد
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی(2014-12-03)
^عبدالحسین حداد
بررسی عددی عملکرد دیوارهای میخکوبی مرکب ناشی از گودبرداری اضافی با روش اجزای محدود
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی(2014-12-03)
^عبدالحسین حداد, سهیل قره
تحلیل عددی تاثیر سربا بر فشار جانبی خاک وارد بر اسکله وزنی بلوک بتنی گوژپشتی
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی(2014-12-03)
^عبدالحسین حداد
بررسی ظرفیت نیروی محوری در میخ به روش اجزای محدود و مقایسه آن با آیین نامه FHWA
اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی(2014-12-03)
^عبدالحسین حداد, سهیل قره
ارزيابي عددي رفتار بستر سست لجني مسلح شده با ژئوتكستايل (مطالعه موردي:جاده هاي سرويس شركت مهندسي و توسعه گاز)
كريمي مهر حامد(تاریخ دفاع: 1402/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير پليمرهاي مصنوعي بازيافتي بر خصوصيات ژئوتكنيكي مخلوط هاي ماسه سيمان
معمم حسين(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اختلاط مواد افزودني بر اصلاح خصوصيات رفتاري خاكهاي مارني گچي (مطالعه موردي ساختگاه استخرهاي پتروشيمي مسجد سليمان)
نيكودل محمدحسين(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه رفتار ديواره هاي گود احداث شده در روش اجرايي بالا به پايين و روش انكراژ
گرايلي ملك محمد(تاریخ دفاع: 1402/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مشخصات مقاومتي گروت‌هاي ساخته شده با سيمان ريز و الياف حاصل از بازيافت لاستيك
حسيني مشهد احسان(تاریخ دفاع: 1400/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر عمق روانگرايي ناشي از زلزله بر بالازدگي تونل هاي مدفون در ماسه اشباع با مدل سازي فيزيكي
نوكنده صابر(تاریخ دفاع: 1401/07/24) ، مقطع : دكتري
مطالعه آزمايشگاهي خواص خواص خزشي خاك رس اصلاح شده با نانو سيليس و الياف پروپيلن(مطالعه موردي:سد شهيد شاهچراغي)
ميرنژاد فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد انسداد در ستون زهكش شني و ستون پر شده با لاستيك بازيافتي
پاشائي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي عملكرد نشست شمع پيچشي در خاك ماسه اشباع با ميز لرزه
آذير حسين(تاریخ دفاع: 1400/06/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانو كربنات كلسيم و سرباره كوره آهن بر رفتار خاك واگرا
عظيمي محمد(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقاومت خاك ماسه اي تثبيت شده با سيمان و تاثير الياف باز يافتي پليمري بر اساس مطالعات آزمايشگاهي و محاسبات نرم
عرب حجي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1400/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي خصوصيات ژئوتكنيكي مخلوط شفته آهك و شفته آهك سيمان متراكم شده تحت رطوبت هاي مختلف
ميرزايي ليلي(تاریخ دفاع: 1400/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي معابر با زير ساخت مسلح شده با ژئوگريد تحت بار ترافيك در اثر حفاري تونل زير زميني
سميع نيا محمدرضا(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي رفتار پي هاي باكت تحت بار خارج از محور در خاك ماسه اي روانگرا با استفاده از مدل سازي سه بعدي
فاطمي كيا عليرضا(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي رفتار مكانيكي خاكهاي دانه‌اي مسلح شده با ژئوسنتتيك به روش اجزاي مجزا (DEM)
فراهاني عليرضا(تاریخ دفاع: 1401/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي تأثيرخواص مصالح ميان لايه بر عملكرد و رفتار راديه شمع منفصل
زارعي رقيه(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت باربري و نشست شمع هاي مخروطي متداخل در خاك ماسه اي اشباع
ميراحمدي سيدمحمدجواد(تاریخ دفاع: 1398/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و عددي اثر تغيير مقطع در ظرفيت باربري نهايي شمع هاي مخروطي و استوانه اي در ماسه استان بوشهر
پردل محمدرضا(تاریخ دفاع: 1398/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي احتمالاتي تغيير مكان لرزه‌اي شيب هاي خاكي به روش بلوك لغزنده و به كارگيري شتاب نگاشت هاي ايران
لشگري علي(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : دكتري
ارزيابي احتمالاتي تغيير مكان لرزه‌اي شيب هاي خاكي به روش بلوك لغزنده و به كارگيري شتاب نگاشت هاي ايران
لشگري علي(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر توپوگرافي بر تغيير مكان لرزه اي شيب ها
نوحي سحر(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر توپوگرافي بر تغيير مكان لرزه اي شيب ها
نوحي سحر(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تثبيت خاك با استفاده از سيمان ژئوپليمري پايه سر باره
رفيعيان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تثبيت خاك با استفاده از سيمان ژئوپليمري پايه سر باره
رفيعيان اميرحسين(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كاربرد شمع هاي حفره دار در كاهش نشست گروه شمع در خاكهاي روانگرا
رياحي خو اميرعباس(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي كاربرد شمع هاي حفره دار در كاهش نشست گروه شمع در خاكهاي روانگرا
رياحي خو اميرعباس(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر الكتروكينتيك بر ظرفيت باربري شمع كوشي با مقطع مركب
صادقيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر الكتروكينتيك بر ظرفيت باربري شمع كوشي با مقطع مركب
صادقيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت باربري ستون‌هاي سنگي ساخته شده با نخاله ساختماني
شاهوردي محسن(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت باربري ستون‌هاي سنگي ساخته شده با نخاله ساختماني
شاهوردي محسن(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي تصويري و مدلسازي اطلاعات ساخت پروژه هاي عمراني با تاكيد بر زمان،هزينه و فضاي اجراي كار
روحاني محمد(تاریخ دفاع: 1395/11/21) ، مقطع : دكتري
مدلسازي عددي استفاده از زهكش قائم به منظور كاهش خطر روانگرايي
احمدنژاد زهره(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير موقعيت تونل‌هاي دو قلوي شهري بر ميزان نشست سطح زمين
اسمعيل زاده اول عاطفه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهسازي بسترهاي دانه‌اي در زير ساخت‌هاي حمل و نقل با استفاده از مواد زائد پليمري
بلقان آبادي كوثر(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه‌ي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي مستقر بر بستر ماسه‌اي مسلح و ستون سنگي محصور شده توسط ژئوتكستايل
گلي علي(تاریخ دفاع: 1396/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي نشست پي هاي باگت تحت اثر بار قائم در خاكهاي مستعد روانگرايي
اميني آهي دشتي رضا(تاریخ دفاع: 1397/12/15) ، مقطع : دكتري
بهارزيابي رفتار لرزه اي سيستم راديه-شمع –ستونزهكشدرماسهروانگرا با استفاده از مدلسازي سانتريفيو‌ژ
فلاح زاده شهركتي مژگان(تاریخ دفاع: 1397/12/15) ، مقطع : دكتري
كاربرد ميدان‌هاي فازي- تصادفي در مدلسازي رفتار خاك چسبنده ناهمگون
اذان داود(تاریخ دفاع: 1397/12/07) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر مسير تنش اعمالي بر رفتار مقاومتي خاك ماسه اي مخلوط با خرده لاستيك، به روش آزمايشگاهي
رضازاده عيدگاهي دانيال(تاریخ دفاع: 1397/12/07) ، مقطع : دكتري
تحليل پايداري و ارزيابي گودبرداري هاي مجاور ديوارهاي عميق از خاك تثبيت شده
طاطاري سعيد(تاریخ دفاع: 1395/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي خاكريز احداث شده بر روي زمين نرم بهسازي شده با روش اختلاط عميق خاك
حيدريان محسن(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين دامنه كاربرد استفاده از تيرك مايل و سازه نگهبان خرپايي براي گود برداري در مناطق شهري سمنان
احمد پناه سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي، ارزيابي و پهنه بندي خاكهاي رمبنده در استان سمنان
عظيمي محسن(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي واقع بر مسلح كننده هاي سه بعدي ( مقايسه نتايج مدل فيزيكي و شبيه سازي عددي)
اكبرپور طهورا(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت باربري و نشست پي هاي باكت در خاك هاي ماسه اي ( با استفاده از مدل سازي فيزيكي)
آقاداداشي سعيد(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عددي اثر متقابل رفتار ديناميكي ديوار ديافراگمي و جابه جايي زمين
بهرامي محمد(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغييرات سطح آب زير زميني بر طراحي ، اجرا و عملكرد ايستگاه2G قطار شهري مشهد(خط 2)
عطاريان مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي لرزه اي پي هاي سطحي بر اساس سطح عملكرد با كنترل نشست و دوران
منصوريان محمدعلي(تاریخ دفاع: 1395/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين مشخصات ديناميكي خاك¬هاي تثبيت¬شده
اصغري امين(تاریخ دفاع: 1394/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خزشي در خاكهاي ريزدانه مسلح شده با المانهاي الياف پليمري شيشه (GFRP)
اوليائي علي(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
مطالعات پارامتريك تاثير بهسازي شالوده ها توسط گروه ستون سنگي
خليلي رضا(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عمق مدفون بر پاسخ ديناميكي شالوده ماشين‌آلات با استفاده از شبيه سازي عددي
ابراهيم زاده مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از ريزشمع ها در بهسازي بسنرهاي ضعيف به منظور كاهش نشست فوندانسيون ها ( مطالعه موردي فوندانسيون فرهنگسراي شهرداري لواسان)
اسديان سعيد(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ديوارهاي مسلح شده با سيستم ميخكوبي در قطار شهري تبريز
سعادتي امير(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي سه بعدي و دو بعدي تراوش از سد خاكي با هسته رسي ( مطالعه موردي : سد آزادي)
رحيميان مهدي(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سطح لغزش در ديوارهاي خاك مسلح با نماي پوشش گلداني و مطالعه موردي بر روي ديوار اجراء شده
گائيني رامين(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي تاثير سربار بر فشار جانبي ديناميكي خاك وارد بر ديوارهاي وزني بلوك بتني گوژپشتي
همتي سميه(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روش اجراي شمع هاي كوبشي بر ظرفيت باربري
عليزاده قاجاري فتاح(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل لرزه اي پي هاي عميق داراي جداساز برون سازه اي با استفاده از روش اجزاي محدود
جمشيدي مهرآسا(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نوع ساختگاه بر عملكرد لرزه اي سيستم هاي داراي جداگرهاي پايه
جامي نادر(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ظرفيت باربري پي هاي سطحي در مجاورت سازه هاي نگهبان ايجاد شده با شمع
اشهد مينا(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت بابري شالوده هاي عميق در مجاورت شيرواني ها تحت تاثير آبهاي زيرزميني
طبري مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/02/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سربار بر روانگرايي خاك و روشهاي پيشگيري از آن
جعفري رباط تركي شهاب(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت باربري شمعهاي پيچشي و مقايسه آن با آزمايشات بارگذاري
كربلائي اكبري سميراء(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربرد آزمايش نفوذ ديناميكي به منظور ارزيابي ظرفيت باربري و مشخصات مكانيكي خاك ها
ذوالفقاري سعيده(تاریخ دفاع: 1394/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رخصوصيات مهندسي ماسه تثبيت شده با سيمان و مقايسه آن با بهسازي به روش زيستي
مرادي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشي ساده براي تعيين نيروهاي وارد بر شمع در خاك مستعد روانگرايي در حالت گسترش جانبي
روحي صدرا(تاریخ دفاع: 1394/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پارامترهاي مكانيكي بستر بر رفتار ديوارهاي خاك مسلح ژيوسنتتيكي
دوست محمدي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حفاظت از لوله هاي انعطاف پذير مدفون در خاك هاي منبسط شونده به كمك ژئوفوم
جباري سيد اميرحسين(تاریخ دفاع: 1394/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين نشست زمين در اثر برداشت آب از سفره هاي آب زير زميني با استفاده از تداخل سنجي تصويرهاي ماهواره اي (InSAR) با تاكيد بر داده هاي محلي
ملائي نيا مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي تاثير مسلح كننده ژئوگريد در كاهش نشست (شيار افتادگي) راه بدون رويه
خاكپور مقدم حامد(تاریخ دفاع: 1394/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار واحد مسلح كننده سه بعدي (ژئوسل ) در خاك تحت بار استاتيكي به روش عددي اجزاي محدود
پارسا محمد(تاریخ دفاع: 1394/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ظرفيت باربري پي هاي نواري سطحي واقع بر زمينهاي دو طرف شيبدار به روش اجزاء محدود
سلامتي امير(تاریخ دفاع: 1393/11/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مدول برشي و نسبت ميرايي ماسه هاي كربناتي با استفاده از مطالعات آزمايشگاهي
جاودانيان حامد(تاریخ دفاع: 1394/06/25) ، مقطع : دكتري
تاثير افزودن نانومواد بر ميزان تغيير شكل پذيري خاكهاي رمبنده
ايرانپور بهنام(تاریخ دفاع: 1393/09/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سه بعدي ديوارهاي ميخ كوبي شده بادر نظرگرفتن تاثير كاهش سختي در پاي ديوار
عفتي حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ژئوسل بر عملكرد پي سطحي متكي بر خاكهاي مستعد
كرداني مقدم عليرضا(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير وجود لايه غير روانگرا روي يك لايه خاك مستعد روانگرايي استاتيكي
قديمي گرمجاني ساسان(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي علل خرابي ديوارهاي ميخكوبي شده و تحليل آن به وسيله نرم افزار SNAP
فتح اللهي حسين(تاریخ دفاع: 1393/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي ظرفيت باربري لرزه اي پيهاي سطحي باخروج از مركزي
عباسي بابارود نويد(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي سيستم فنداسيون راديه شمع (نشست ظرفيت باربري) و مقايسه آن با ضوابط و آئين نامه هاي معتبر
صمدي نطنزي عباس(تاریخ دفاع: 1394/03/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي فنداسيون راديه باشمع هاي منفصل
شفيعي ارميا(تاریخ دفاع: 1393/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي سه بعدي شمع هاي تبادل انرژي و بررسي عملكرد آنها
رضائي فرد علي(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر نانو ذرات و الياف بازيافتي پلي استر بر مقاومت فشاري و برشي خاكهاي رس
چنگيزي فواد(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عددي نقش لايههاي تسليح كننده حاك بررفتار لوله هاي مدفون تحت اثر بارهاي ديناميكي
اميني محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي مكانيزم گسيختگي شمع هاي ناشي از روانگرايي
اصغري علي(تاریخ دفاع: 1393/08/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مهرزاد سلاكجاني بهروز(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : دكتري
تحليل عددي سيستم هاي خاك مسلح متشكل از ژئوسنتتيك متكي بر شمع و كاربرد ان در بهسازي خاك هاي نرم
عجم وحيده(تاریخ دفاع: 1393/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار پي هاي متكي بر خاك هاي مستعد روانگرايي با مدل سازي فيزيكي
وارسته مجتبي(تاریخ دفاع: 1392/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عددي تاثير اندر كنش گروه ريز شمع و خاك بر پتانسيل روانگرايي خاكها
رحيمي آرمين(تاریخ دفاع: 1392/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عددي تغيير شكل هاي لرزه اي ديوارهاي ميخ كوبي شده دائمي و بررسي ملاحضات طراحي بر اساس سطح عملكرد
عليزاده عور حسين(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و شناسايي خاك هاي واگرا در استان سمنان و روش بهبود انها
ابراهيم پور فائزه(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار ميكروپايل هاي واقع بر خاك هاي مستعد روانگرايي با مدل سازي فيزيكي
بايرامعلي زاده خوارزم(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي تحليل پاسخ زمين به كمك مدل يك بعدي و مقايسه ان با روش اجزا محدود
وكيليان پيمان(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي فوندانسيونهاي pile - raft و ريز شمعها در خاك هاي نرم و مقايسه رفتار انها براي ساختمانهاي بلند
احمدزاده عطائي احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي اقتصادي ديوار خاك مسلح ژئوسنتتيكي به روش الگوريتم اجتماع
خيرزاده ابوذر(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي پارامترهاي ژئوتكنيكي شهر سمنانت و بررسي روابط همبستگي بين پارامترها
ميرنژاد عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار تنش - كرنش در سد خاكي درونگر درگز و مقايسه ان با نتايج ابزار دقيق در دوران ساخت سد
رفتارعلي آبادي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري خواص فيلتراسيون ژئوتكستايلها تحت اثر جريان اب حاوي ذرات ريزدانه
ناطقي رضا(تاریخ دفاع: 1392/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
حنيفي آلمالو محمد(تاریخ دفاع: 1392/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
رشيدي وحيد(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل علل پايدارسازي ... گودبرداري با استفاده از شمعهاي بتني
صادقي فاضل اميرهوشنگ(تاریخ دفاع: 1391/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن مواد شيميايي بر ميزان تغيير شكل پذيري خاكهاي رمبنده سمنان
دستي گردي سيدحسين(تاریخ دفاع: 1391/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده خزش در خاكهاي ريز دانه و شناسايي عوامل موثر بر آن در خاك سمنان
اخلاقي جامي محمدصالح(تاریخ دفاع: 1392/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ظرفيت باربري نهايي شالوده هاي سطحي نواري واقع بر بسته هاي خاك چند لايه با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
حسن آبادي مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار ريز شمع ها تحت اثر بارهاي فشاري در خاكهاي ماسه اي
ميرزائي قمي رضا(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تحكيم غيرخطي خاكهاي رسي با استفاده از روش گالركين بدون شبكه
باستان پويا(تاریخ دفاع: 1390/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي سطح لغزش سه بعدي شيبهاي خاكي با استفاده از روش بيشترين شيب محلي
توانا حمزه(تاریخ دفاع: 1390/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي عمليات لوله راني به روش ميكرو تكنيك در خاكهاي ناهمگن
كدخداي بلقور منصوره(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل عددي پايدارسازي شيب هاي سنگي با استفاده از پيچ سنگ
دهستاني حجت(تاریخ دفاع: 1390/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استفاده از ستونهاي سنگي مهارشده با ژئوسنتيتيك ها بر نشست خاك تحت اثر بار شالوده
حبيبي حاجيكلائي رضا(تاریخ دفاع: 1391/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي نشست شالوده هاي سطحي با استفاده از نتايج آزمون امواج سطحي پيوسته
اميني آهي دشتي رضا(تاریخ دفاع: 1390/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي عددي رفتار كيسه خاك تحت فشار هاي قائم و برشي
بهره دار محمد(تاریخ دفاع: 1390/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي جدارهاي قائم خاكبرداري شده با استفاده از سيستم تركيبي ميخ كوبي و آنكور
كريمي فرزقي بهنام(تاریخ دفاع: 1390/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين سرعت موج برشي
شهراد نفيسه(تاریخ دفاع: 1390/08/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مبانی شناسایی ژئوسنتتیک ها - ویرایش دوم
مبانی شناسایی ژئوسنتتیک ها - ویرایش دوم
مهندسی ژئوسیستم‌ها طراحی و کاربردها
مهندسی ژئوسیستم‌ها طراحی و کاربردها
مبانی شناسایی ژئوسنتتیک ها
مبانی شناسایی ژئوسنتتیک ها
گودبرداری های عمیق : مبانی نظری و عملی
گودبرداری های عمیق : مبانی نظری و عملی
اصول طراحی و اجرایی ژئوسنتتیکها در پروژه های راهسازی
اصول طراحی و اجرایی ژئوسنتتیکها در پروژه های راهسازی
نانوکامپوزیت تقویت کننده خاک بستر
گواهی در سیستم قبل / اعمال تغییرات / گواهی ضمیمه شود(2015-04-21)
توزیع بهینه عناصر تسلیح کننده در شیبهای سنگی ناپایدار با استفاده از روش GRR
()
نظارت بر نتايج حاصل از مطالعات ترك هاي جنوب و جنوب شرق سمنان
(2020-10-07 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
روشهای اجرا و پایدارسازی گودبرداری   (13 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : مهندسی عمران
ديناميك خاك   (796 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي ژئوتكنيك
خاک مسلح   (423 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : ژئوتکنیک
مهدسي پي پيشرفته   (940 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي ژئوتكنيك
بهسازي خاكها   (731 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران , گرایش : مهندسي ژئوتكنيك
مهندسي پي   (774 بار دانلود)
رشته : مهندسي عمران
زمین شناسی مهندسی پیشرفته   (440 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : ژئوتکنیک

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان- پرديس شماره يك دانشگاه سمنان- دانشكده مهندسي عمران
haddad@semnan.ac.ir
2331535193(98+)

فرم تماس